Akreditacioni broj

Tehnička ispitivanja

Kontrola kvaliteta i kvantiteta

Inženjering

Stručan i profesionalan tim

Stručnost i osposobljeni inženjeri sa velikim iskustvom su naša najbolja preporuka.

Image

Zaštita na radu i žaštita od požara

Izrada i revizija akata o procjeni rizika

Montinspekt doo

datira od 1996. godine sa timom visokoobrazovanih stručnjaka. Zahvaljujući permanentnom razvoju ima širok program iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara radne i životne sredine.

Za obavljanje svojih poslova posjeduje najsavremeniju opremu, znanje i ovlašćenja nadležnih Ministarstava i Agencije za zaštitu životne sredine:

  • Rješenje Ministarstva rada i socijalnog staranja CG broj 170-21/2012-4 od 08.01.2013. god., kojim je preduzeće ovlašćeno za obavljanje poslova iz zaštite na radu,
  • Rješenje Ministarstva privrede broj 15-290/3 od 04.04.2001. god. kojim se konstatuje da preduzeće ispunjava uslove za servisiranje posuda pod pritiskom i kontrolu ispravnosti i podešavanje ventila sigurnosti,
  • Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine broj UPI-668/4 od 20.06.2013.god, kojim je preduzeće ovlašćeno da obavlja stručne poslove zaštite od buke

Licence/Ovlašćenja Inženjerske komore Crne Gore:

  • Licenca/Ovlašćenja za projektovanje jake struje,
  • Licenca/Ovlašćenja za projektovanje slabe struje,
  • Licencu za izvođenje elektro instalacija jake struje,
  • Licencu za izvođenje elektro instalacija slabe struje,
  • Licenca za izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje.

Sastanci udruženja

jer činjenice vrijede više od hiljadu riječi

Koristimo priliku da vas informišemo da je do sada realizovan dio aktivnosti u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad” – kreiran je promotivni video kojim želimo da motivišemo mlade ljude da stupaju u radni odnos na osnovu ugovora o radu, kako bi izbjegli rizike koje zona “rada na crno” nosi, posebno kada su u pitanju povrede na radu i profesionalne bolesti.

 

Reference

činjenice vrijede više od hiljadu riječi

Neki od naših klijenata koji su u Montinspektu prepoznali kvalitet i pouzdanost te nam poklonili svoje povjerenje.