• Image
    montinspekt@t-com.me
  • Image
    +382 20 656 920; fax: +382 20 656 910
Akreditacioni broj

Dokumenta

Ovdje možete preuzeti neka od dokumenata, procedura i uputstava.

Naziv dokumenta

Tip

Link

Naziv dokumenta 1

MS Word
Download

Naziv dokumenta 1

MS Excel
Download

Naziv dokumenta 1

MS Word
Download

Naziv dokumenta 1

Pdf
Download

Naziv dokumenta 1

MS Excel
Download

Dokumenta

preuzmite potrebna dokumenta na vaš računar!

Ovde se nalaze dokumenta iz oblasti zaštite na radu, razna uputstva, zahtjevi za izradu akata o procjeni rizika, pregledu sredstava i opreme za rad i sl.