• Image
    montinspekt@t-com.me
  • Image
    +382 20 656 920; fax: +382 20 656 910
Akreditacioni broj

Priznanja

Priznanja i nagrade koje smo dobili u toku dosadašnjeg rada

Nagrade i priznanja

u toku dosadašnjeg rada preduzeće je dobilo više priznanja i nagrada što govori o kvalitetu našeg poslovanja.

 

...

...

...